Košík je prázdny

Nech interiér Vášho domova odráža Vaše ja.
Obklopte sa krásou.

Menu

Podmienky nákupu

 1. Ceny tovarov

Všetky ceny sú v eurách s DPH, sazdba DPH = 20%.  Klient si objednáva  tovar v stanovenej cene, ktorá sa nemení.

2. Platba

           Klient si môže vybrať nasledujúce formy platby za objednaný tovar:

 1. a) na dobierku, zásielkovou službou DPD
 2. b) v prípade objednávky, v ktorej sú:
 • produkty šité na mieru 
 •  metráž, alebo
 •  objednávka presahuje 120 Eur

            je jediná forma platby prevodom na bankový účet:

            Unicredit Bank:  6625851005/1111

            SWIFT: UNCRSKBX

            IBAN: SK8011110000006625851005

            Ovitex s.r.o.

            Hraničná 3583/30

            05801  Poprad 

            IČO: 36 507 202,  IČ DPH: SK2022021474

            Zápis v obchodnom registri: Oddiel: Sro, číslo vložky: 16383/P

            Zodpovedný vedúci: Ing. Stanislava Böhmerová, tel.: 0918 245 704, e-mail: ovitex@ovitex.sk

            Zákaznícka linka: tel.: 0917 471101, e-mail: obchod@ovitex.sk

            Prevádzkové hodiny zákazníckej linky: po - pia  8:00 - 16:00                                                                            

            Platba cez internet banking: do poznámky je potrebné uviesť:  dekoria

            Variabilný symbol: číslo objednávky ( prvé štvorčíslie / rok ).

 

3. Objednávanie tovaru

Objednávky sú prijímané 24 hodín denne,  po ich vypísaní cez formulár umiestnený na  stránke obchodu, prípadne cez email dekoria@dekoria.sk.    

Realizácia objednávok sa uskutočňuje od pondelka do piatku, v čase od 7.30 - 15.30 hod.

Internetový obchod dekoria.sk si vyhradzuje právo zrušenia nekompletných, alebo chybných objednávok. V takom prípade obchod upovedomí o tomto fakte objednávajúceho cez email s vyjasnením príčin zrušenia objednávky. Ak objednávajúci už zaplatil objednávku a prebieha jej zrušenie, vrátenie zaplatenej sumy sa uskutoční do 24 hod. Pri objednávaní výrobkov na mieru, sa kupujúci odoslaním obejdnávky zaväzuje k jej priatiu bez výhrad. Objednávky tovaru na mieru je možné zrušiť len do 24h od jej odoslania. Produkty z internetovej šicej dielne NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ! Ide o výrobky šité na mieru pre daného klienta.

Objednávanie tovaru je možné len prostredníctvom internetového obchodu www.dekoria.sk. V prípade, ak by nastala technická porucha a produkt sa nedal objednať prostredníctvom internetového obchodu www.dekoria.sk, je možné tovar objednať telefonicky alebo e-mailom.

Pri metráži je možné tkaninu objednať len od 1 bm (bežný meter) a ďalej len násobky 0,5 bm (príklad 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5m, 3m, 3,5m,...) .

4. Prijatie objednávky k realizácii

objednávka na dobierku – klienta oboznámime e-mailom o prijatí jeho objednávky.

V prípade objednávky, ktorej platba prebehne cez bankový účet – bude objednávka prijatá až po potvrdení pripísania fakturovanej sumy na náš účet. Platbu žiadame uhradiť na doleuvedený bankový účet:

Unicredit Bank:  6625851005/1111

Ovitex s.r.o.

Hraničná 3583/30

058 01 Poprad

Do políčka „poznámka“ je potrebné uviesť:  dekoria, číslo objednávky (prvé štvorčíslie).

Ak do 7 dní od dátumu odoslania objednávky nebola vložená patričná suma na náš bankový účet – príkaz na realizáciu bude anulovaný.

5. Čas na realizáciu objednávky

Všetky objednávky sa snažíme vybaviť čo najrýchlejšie. Maximálna doba čakania je 14 pracovných dní. Keďže sa na našom e-shope textilné výrobky šijú podľa zadaných objednávok, nevieme realizáciu objednávok skrátiť na menej ako 5 pracovných dní.

Objednávka na dobierku

Ak si klient objedná tovar na dobierku, čas prípravy objednávky po jej odoslanie je maximálne 14 pracovných dní od dňa prijatia objednávky, pričom závisí od druhu a množstva tovaru. Každý produkt sa vyrába špeciálne pre Vás až na základe objednávky.

Objednávka prevodom na bankový účet

Pri objednávke prevodom na bankový účet, čas prípravy objednávky po jej odoslanie  (14 pracovných dní ) sa začína  až po pripísaní peňazí na bankový účet. Každý produkt sa vyrába špeciálne pre Vás na základe objednávky.

Celkový čas čakania na objednávku je: pripísanie peňazí na účet + realizácia objednávky + čas na prepravu (2 dni).

V prípade predĺženia dodacej lehoty (14 pracovncýh dní),  bude klient o tom bezodkladne informovaný.

Tovar je doručený do 24 hodín od expedície tovaru z nášho skladu.

Počas vybavenia objednávky prebieha, ak je nutná, komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

V prípade, ak nie sme schopní dodať kompletnú objednávku v sľúbenom termíne, telefonicky Vám to oznámime a dohodneme sa na ďalšom postupe.

6. Dodanie

Všetky balíky sú posielané zásielkovou službou DPD, cena za odoslanie je 4,28 Eur s DPH.

Ak je hodnota objednávky nižšia ako 120 EUR - cena poštovného je 4,28 EUR s DPH.

Ak je hodnota objednávky vyššia ako 120 EUR - cena poštovného je 0.

Dobierka v hodnote 1,99 Eur sa platí aj pri objednávke do 120 EUR, aj nad 120 Eur.

Nákup v hodnote

Dobierka 1,99 Eur

Poštovné 4,28 Eur

0 - 120

120 - viac

x

x

 

 Záručná doba začína prevzatím zásielky kupujúcim. Dĺžka záručnej doby je v súlade zo zákonom.

Spolu s Vašim tovarom zasielame aj originálnu faktúru - daňový doklad.

7. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín, od hodiny objednania /doručenia emailu/ písomne na e-mailovú adresu dekoria@dekoria.sk bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Ak objednávka nebude odoslaná do 14 pracovných dní, môže klient objednávku zrušiť písomne e-mailom na dekoria@dekoria.sk.

Ak Vašu objednávku uhrádzate cez účet je potrebné zaplatiť do 7 dní. Po tomto čase príkaz na realizáciu objednávky ostáva anulovaný.

 1. Zmeny v objednávke

Ak chcete urobiť zmenu v objednávke, môžete to urobiť do 24 hodín od objednania písomne e-mailom na: dekoria@dekoria.sk

9. Vrátenie tovaru

 1. 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 6. 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Tovar v takomto prípade môžete vrátiť:

- ak je nepoškodený (zákazkové výrobky sú z tohto zákona vylúčené)

Tovar je potrebné odoslať alebo doručiť na adresu:

Ovitex s.r.o.
Partizánska 690/87
058 01 Poprad

Obchod vráti platbu rovnajúcu sa cene vráteného tovaru. Peniaze sa vracajú v priebehu 5 pracovných dní, od dátumu obdržania vrátenej zásielky,

bankovým prevodom na konto klienta, alebo poštovým príkazom na adresu uvedenú v objednávke. Výdavky za odoslanie tovaru znáša klient.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje neuplatniť toto právo na vrátenie tovaru v zmysle spomínaného zákona ak:

                 tovar bol používaný

                 tovar bol vyrábaný na mieru (zakazkové výrobky sú z toho zákona vylúčené).

Týmto odstavcom nie sú dotknuté práva spotrebiteľa.

Tovar je potrebné odoslať na adresu:

Ovitex s.r.o.

Hraničná 3583/30

058 01  Poprad

Tovar odporúčame odoslať doporučene.

10. Reklamácia

V prípade doručeného tovaru, ktorý nie je zhodný s objednávkou alebo je poškodený, je potrebné napísať reklamačný list s spolu s tovarom vrátiť na adresu:

Ovitex s.r.o.

Hraničná 3583/30

058 01  Poprad

Do zásielky treba vložiť:

 •  reklamačný list- prosíme o jeho vypísanie a vloženie do zásielky
 •  osobné údaje zákazníka a zároveň bankové spojenie, kam budú v prípade uznania reklamácie vrátené peniaze

Neprijímame žiadne zásielky odoslané k nám na dobierku.

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

 1. Akcie a zľavy

Každá akcia alebo zľava je uvedená pri produkte, pri zľavách prostredníctvom kupónov sa cena upraví až pri objednávaní, kedy zadáte príslušný kód.

 1. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

 1. Ochrana osobných údajov

Vami poskytované osobné údaje sú nami považované za dôverné a sú spracované pre korektné vybavenie objednávky. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.

 1.  1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 2.  2. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 3.  3. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 4.  4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
 5.  5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým  e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 6.  6. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 7.  7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov
 1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.